Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotacja na kapitał obrotowy dla LeadR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie trzech miesięcy ze względu na trudną sytuację gospodarczą związaną z COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 67.582,44 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 67.582,44 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Dotacje na kapitał obrotowy.